Regelingen

Bardienstregeling:

Bij Grootven draaien alle leden van 18 jaar en ouder bardienst. Wij vinden het belangrijk dat de bar goed bezet is; dit zorgt voor gezelligheid waardoor het clubgevoel wordt bevorderd. Met het huidige aantal leden zal ca. 3 keer per jaar je medewerking gevraagd worden. Voordeel is dat er digitaal ingepland kan worden, je kiest zelf een dag uit waarop je beschikbaar bent.   Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering november 2019:

 • Leden van 70 jaar of ouder (peildatum 1 januari) worden kosteloos vrijgesteld van bardienst als zij daartoe een verzoek hebben ingediend bij de ledenadministratie.

 • Voor leden die in het verleden de bardienst hebben afgekocht, blijft de oude afkoopregeling van toepassing.

 • Leden die 50 km of verder van Grootven wonen, zijn kosteloos vrijgesteld van bardienst als zij daartoe een verzoek hebben ingediend bij de ledenadministratie.

Peildatum voor de leeftijdsbepalingen is 1 januari. Bijvoorbeeld, een lid dat dit jaar op 1 januari 69 jaar oud is en op 1 maart 70 jaar wordt, wordt het lid dit jaar nog niet vrijgesteld van bardienst. De vrijstelling gaat volgend jaar in. Dat is namelijk het jaar waarin het lid op 1 januari 70 jaar oud is. Een lid dat op 1 januari 17 jaar oud  is en op 1 november 18 jaar oud wordt, is dit jaar nog niet verplicht om bardienst te draaien. De verplichting om bardienst te draaien gaat volgend jaar in. Dat is het jaar waarin het lid op 1 januari 18 jaar oud is.

Gezinskorting:

Als gezin profiteert u van voordeel:

Wanneer 4 of meer leden uit hetzelfde gezin lid zijn van TPV Grootven, dan komt het gezin in aanmerking voor gezinskorting.

Kortingsregeling:

 • Wanneer 4 leden van hetzelfde gezin lid zijn, krijgt het gezin 10% korting op de totale contributie
 • Wanneer 5 of meer leden van hetzelfde gezin lid zijn, krijgt het gezin 15% korting op de totale contributie.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze kortingsregeling:

 • Er zijn minimaal 4 leden van hetzelfde gezin lid
 • Er is minimaal één ouder uit het gezin lid
 • De gezinsleden wonen allemaal op hetzelfde adres
 • Alleen gezinsleden die het volledige seizoen lid zijn worden meegerekend bij de berekening van de gezinskorting

 

Blessure- / zwangerschapsregeling:

Het kan gebeuren dat je door blessure of zwangerschap tijdelijk niet in staat bent om te sporten. Daarvoor is de blessure-/zwangerschapsregeling in het leven geroepen. Je kunt dan, zolang je niet kunt sporten gewoon lid blijven van Grootven, maar je krijgt dan compensatie voor de maanden waarin je niet kunt sporten. 

De compensatieregeling werkt als volgt:
Voor elke volledige maand dat je geblesseerd bent, krijg je korting op de contributie van het volgend seizoen. Het bedrag per korting verschilt per lidmaatschap. Zie de tabel op de pagina waar de contributies staan vermeld.

Deze regeling geldt niet voor de training. 

Om gebruik te kunnen maken van de blessureregeling, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een schriftelijk verzoek (per mail) indienen bij de ledenadministratie dat je gebruik wil maken van de blessure-/zwangerschapsregeling, met opgave van reden.

 • Schriftelijk akkoord ontvangen van het bestuur op je verzoek.

 • Je KNLTB-pasje wordt geblokkeerd door de ledenadministratie. Zodra je weer in de gelegenheid bent om te gaan sporten meld je dit bij de ledenadministratie. Zij kan je uit de regeling halen, en zal er voor zorgen dat je je pasje weer geactiveerd wordt.

Opzegregeling:

Wanneer je je lidmaatschap van TPV Grootven wil opzeggen, dien je dit per email te doen bij de Ledenadministratie: [email protected].

Afhankelijk van het moment waarop je de opzegging doet, kan het zijn dat je nog (een deel van de) contributie voor het nieuwe of lopende seizoen verschuldigd bent.

 • Wanneer je vóór 31 december je lidmaatschap opzegt, ben je geen contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.

 • Wanneer je na 31 december, maar vóór 1 april je lidmaatschap opzegt, ben je € 50,- contributie verschuldigd voor het nieuwe / lopende seizoen.

 • Wanneer je na 31 maart je lidmaatschap opzegt, ben je de volledige contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.

Voor de bepaling van het moment van opzeggen geldt de datum van de verzonden email, dan wel de datum waarop de brief bij Grootven arriveert.
Let op: de opzegging is pas definitief na bevestiging hiervan door de ledenadministratie!