Regelingen

Regelingen

Bardienstregeling:
In de ALV, die gehouden is in 2011, is afgesproken dat voortaan alle meerderjarige leden bardienst moeten draaien (bestaande oudere leden kunnen dat nog afkopen voor Euro 50,-). Voor de leden die op dat moment of in het jaar 2011 de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt kunnen als overgangsregeling hiervan dispensatie krijgen. Dus de peildatum is of iemand voor 01-01-2012 de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. Dispensatie geldt dus voor iedereen die geboren is voor 1 januari 1942.

Leden die 50km of verder weg wonen van Grootven, zijn vrijgesteld van bardienst (zonder afkoop).


Blessureregeling:

Het kan gebeuren dat je geblesseerd raakt, en daardoor een tijdje niet in staat bent om te tennissen. Daarvoor is de blessureregeling in het leven geroepen. Je kunt dan, zolang je geblesserd bent, gewoon lid blijven van Grootven, maar je krijgt dan compensatie voor de maanden waarin je niet kunt tennissen. 

De compensatieregeling werkt als volgt:

Senioren:
Voor elke volledige maand dat je geblesseerd bent, krijg je € 7,50 korting op de contributie van het volgend seizoen.

Junioren:
Voor elke volledige maand dat je geblesseerd bent, krijg je € 4,- korting op de contributie van het volgend seizoen.

Om gebruik te kunnen maken van de blessureregeling, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een schriftelijk verzoek (per post of mail) indienen bij de Penningmeester dat je gebruik wil maken van de blessureregeling, met opgave van de blessure
 • Schriftelijk akkoord ontvangen van het bestuur op je verzoek
 • Je KNLTB-pasje inleveren bij de ledenadministratie. Zodra je weer in de gelegenheid bent om te gaan tennissen meldt je dit bij de Penningmeester. Hij kan je uit de regeling halen, en zal er voor zorgen dat je je pasje weer z.s.m. terugkrijgt.

Zwangerschapsregeling:
Wanneer je zwanger bent, en daardoor tijdelijk niet in staat bent om te tennissen, kun je gebruik maken van de zwangerschapsregeling. Je blijft dan lid van Grootven, maar krijgt compensatie voor de periode dat je niet kunt tennissen. De compensatieregeling werkt als volgt:

Voor elke volledige maand die je vanwege zwangerschap niet kunt tennissen, krijg je € 7,50 korting op de contributie van het volgend seizoen.

Om gebruik te kunnen maken van de zwangerschapsregeling, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een schriftelijk verzoek (per post of mail) indienen bij de Penningmeester dat je gebruik wil maken van de zwangerschapsregeling
 • Schriftelijk akkoord ontvangen van het bestuur op je verzoek
 • Je KNLTB-pasje inleveren bij de ledenadministratie. Zodra je weer in de gelegenheid bent om te gaan tennissen meldt je dit bij de Penningmeester. Hij kan je uit de regeling halen, en zal er voor zorgen dat je je pasje weer z.s.m. terugkrijgt.

Je kunt maximaal 9 maanden van deze regeling gebruik maken.

Opzegregeling:
Wanneer je je lidmaatschap van LTC Grootven wil opzeggen, dien je dit schriftelijk te doen bij de Ledenadministratie:

 • Email: [email protected]
 • Post: LTC Grootven, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 378, 6600 AJ Wijchen

Afhankelijk van het moment waarop je de opzegging doet, kan het zijn dat je nog (een deel van de) contributie voor het nieuwe of lopende seizoen verschuldigd bent.

 • Wanneer je vóór 31 december je lidmaatschap opzegt, ben je geen contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.
 • Wanneer je na 31 december, maar vóór 1 april je lidmaatschap opzegt, ben je € 40,- contributie verschuldigd voor het nieuwe / lopende seizoen.
 • Wanneer je na 31 maart je lidmaatschap opzegt, ben je de volledige contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.

Voor de bepaling van het moment van opzeggen geldt de datum van de verzonden email, dan wel de datum waarop de brief bij Grootven arriveert.
Let op: de opzegging is pas definitief na bevestiging hiervan door de Ledenadministrateur!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 641 5297

L.T.C. Grootven / Bankrek.: NL48 RABO 0166 4178 23

De Wijchert 2 Sportpark "De Wijchert"
6603 AG Wijchen