Bestuur

 

Voorzitter
Jan Ehlebracht
06-28301257 [email protected]

Vice voorzitter
(vacant)
[email protected]ven.nl

Secretaris
Hannie Zwinkels
024-6413885
[email protected]

Penningmeester
Pim Peters
024-7510332

[email protected]

Technische Zaken
Kees Schaminee
06-12451991

[email protected]

 Facilitaire Zaken
Frans Derks

[email protected]

Algemene zaken & aansturing PR Commissie

Ledenadministratie
(Danielle Schook)

 Sponsor Commissie
(vz Pim Peters)
Senioren TC
vz Carla Groenen
Barcommissie

Trainers

Sven van Rijn en

Dilen Senler

Beheer website (Ben van Rijn)

Social Media
(Ramona Marlisa)

Jeugd TC
(vacature)
Denktank  Contact KNLTB Introductie commissie nieuwe leden
(Hannie Zwinkels)

Financieel beleid Senioren+ Commissie
(vacature)
Accomodatiecommissie
(Frans van Daal)
 Externe contacten Activiteiten Commissie Jeugd & 20+ Trainingscoördinator
......
Vrijwilligers

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 641 5297

L.T.C. Grootven / Bankrek.: NL48 RABO 0166 4178 23

De Wijchert 2 Sportpark "De Wijchert"
6603 AG Wijchen