Bestuur

 

Voorzitter
Theo Willems
 [email protected]

Vice voorzitter
Jan Ehlebracht
[email protected]

Secretaris
Hannie Zwinkels
[email protected]

Penningmeester
Pim Peters

[email protected]

Technische Zaken
Kees Schaminee
[email protected]

 Facilitaire Zaken
Frans Derks

[email protected]

Algemene zaken & aansturing Kluscommissie
(vz Frans van Daal)

Ledenadministratie
(Danielle Schook)

 Sponsor Commissie
(vz Pim Peters)

Senioren TC

(vz Kees Schaminée)
Barcommissie


Sociale veiligheid

 Clubhuiscommissie
(Marcel Poolman)

Coördinatie website (Ben van Rijn)

Social Media
(Ramona Marlisa)


Financieel beleid
Jeugd TC
(vacature)

Padel

Opzet ouderenbeleid Coördinatie vrijwilligersfeest Padel

Trainers

  Introductie commissie nieuwe leden
Afhangbord
Denktank  Trainingscoördinator
Externe contacten

Vrijwilligers

Stichting Groene Grasvelden
Electronische toegang
Contact KNLTB