Bestuur

 

Voorzitter
Theo Willems
 [email protected]

Vice voorzitter
Jan Ehlebracht
[email protected]

Secretaris
Anita Arts
[email protected]

Penningmeester
Pim Peters

[email protected]

Technische Zaken
Kees Schaminee
[email protected]

 Facilitaire Zaken
Frans Derks

[email protected]

PR en communicatie

Dirk Derks

Jeugd

Janneke Verwoert

Algemene zaken & aansturing Kluscommissie
(vz Frans van Daal)

Ledenadministratie
(Anne Gerritz)

 Sponsor Commissie
(vz Pim Peters)

Senioren TC

(vz Kees Schaminée)
Barcommissie


Media- en communicatieteam Jeugdcommissie

Sociale veiligheid

 Clubhuiscommissie
(Marcel Poolman)

Introductie commissie nieuwe leden


Financieel beleid
Padel

Padel

Opzet ouderenbeleid Coördinatie vrijwilligersfeest Trainingscoördinator

Trainers

    Afhangbord
Denktank  Electronische toegang
Externe contacten

Vrijwilligers

Stichting Groene Grasvelden
 
Contact KNLTB