Lid worden?

Het lidmaatschap van TPV Grootven loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als je lid wil worden, vul je het Aanmeldformulier volledig in. Tevens stuur je een pasfoto via email naar [email protected] of anders, kun je ook één pasfoto in een envelop doen en deze opsturen naar: Anne Gerritz. 
Je kunt op elk gewenst moment van het jaar lid worden. Informatie over de contributie is te vinden op de pagina 'Contributie', zie ook deze link. 

Jeugd

Het jeugdlidmaatschap loop van 1 januari tot en met 31 december. Er zijn leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en t/m 17 jaar.
Er zijn regelmatig jeugdactiviteiten waaraan men kan deelnemen. Je kunt elke dag spelen tot 18:00 uur.
Informatie over de contributie vind je op de pagina Contributie.

Senioren

Voor senioren kennen we diverse soorten lidmaatschap:
A. Volledige lidmaatschappen
Iedereen vanaf 18 jaar kan 7 dagen van de week, alle uren van de dag digitaal een baan reserveren voor 1 uur en aanmelden voor training, competitie of toernooien. Via de mail en socials houden we je hiervan op de hoogte.
B. Daglidmaatschappen
Voor iedereen ouder dan 70 jaar is er een mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief alleen overdag te tennissen. Dit houdt in dat er elke werkdag (5 dagen per week) van 7 – 18 uur getennist kan worden. Daglidmaatschapsleden mogen meedoen aan verenigingsactiviteiten in weekend en avonduren. Het lidmaatschap kan
ingaan op 1 januari nadat je 70 jaar bent geworden. Een verzoek dient gestuurd te worden naar de ledenadministratie VOOR 31 december.
C. Oldstars
Met toenemende belangstelling is ook aangepast tennissen mogelijk voor ouderen die nog graag willen bewegen maar waarvoor het normale tennis net iets te snel is.
D. Tijdelijk Lidmaatschap van 3 maanden voor € 50,00 (3 maanden)
Dit is speciaal lidmaatschap ter kennismaking met onze vereniging. Je wordt aangemeld als KNLTB proeflid. Je kunt onbeperkt tennissen of padellen. Het lidmaatschap wordt na 3 maanden automatisch omgezet naar een jaarlidmaatschap. Het restant contributiebedrag zal worden verrekend.
Wanneer je niet wilt verlengen dien je voor het einde van de 3 maanden op te zeggen. Per persoon kan slechts eenmaal van een tijdelijk lidmaatschap gebruik gemaakt worden.
E. Baan 7 lidmaatschap a € 25,00 per jaar
Dit lidmaatschap is bedoeld voor oud-leden die de club een warm hart toedragen en  betrokken en geïnformeerd willen blijven. Met een baan 7 lidmaatschap wordt je uitgenodigd voor de BBQ, eindejaarsreceptie en ALV (zonder stemrecht) en krijg je 2 Gastenlabels per kalenderjaar. 

Informatie over de contributie is te vinden op de pagina 'Contributie', zie ook deze link. 

Training

De kosten voor trainingen en competitie zijn niet inbegrepen in de contributie. Voor een overzicht van de huidige trainingstarieven verwijzen we je naar het inschrijfformulier voor de trainingen.

Opzeggen

Wanneer je opzegt voor 31 december ben je geen contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd. Wanneer je na 31 december opzegt, maar nog voor 1 april, dan ben je € 50,- contributie verschuldigd. Wanneer je opzegt na 31 maart ben je de volledige contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

Wil je wat vragen of heb je opmerkingen, neem dan contact op met een van de leden van het bestuur.