Lidmaatschap

Lid worden?

Word jij ook lid van onze prachtige tennisclub?

Het lidmaatschap van LTC Grootven loopt van 1 januari tot en met 31 december. Je kunt op elk gewenst moment van het jaar lid worden. Daarvoor vul je het Aanmeldformulier volledig in. Tevens stuur je een pasfoto via email naar [email protected] of anders, kun je ook één pasfoto in een envelop doen en deze opsturen naar: Danielle Schook, Antoniusstraat 19, 6603 DT WIJCHEN.

Voor het lidmaatschap van LTC Grootven ben je in 2020 het volgende verschuldigd:

Jeugd

  • t/m 12 jaar : € 52,00
  • 13 t/m 17 jaar : € 60,00

Het jeugdlidmaatschap zal vanaf juni 2020 met het schooljaar mee gaan lopen. Veel kinderen maken in juni een nieuwe keuze voor hun sport volgend schooljaar.
Dat betekent dat de incasso eind januari 2020, voor de jeugdleden tot en met 12 jaar voor een half jaar zal zijn.

Vanaf 1 juli gaat het nieuwe lidmaatschap in waarin een all-in lidmaatschap wordt aangeboden.
De kinderen tot en met 12 jaar, die spelen met rode (beginnersniveau) en oranje ballen krijgen 45 minuten les en betalen all-in € 190 per jaar incl. 35 lessen.
De kinderen die met gele en groene ballen spelen krijgen 60 minuten les en betalen € 230 voor een jaar lidmaatschap en 35 lessen (juli 2020 tot en met juni 2021).

Senioren:

  • Vanaf 18 jaar : € 126,00
  • Vanaf 75 jaar daglidmaatschap mogelijk : € 95,00

Je betaalt het seniorenlidmaatschap het kalenderjaar volgend op het jaar dat je 18 jaar bent geworden.

Vanaf 75 jaar kunnen senioren kiezen voor een daglidmaatschap à € 95,00. Dit houdt in dat er van 7.00 – 18.00 uur getennist kan worden, 5 werkdagen van de week.
Leden met een daglidmaatschap mogen meedoen aan clubactiviteiten in de weekenden en avonduren.
Het lidmaatschap kan ingaan op 1 januari het jaar na dat je 75 jaar geworden bent. Een verzoek dient gestuurd te worden naar de ledenadministratie VOOR 31 december.

Inschrijfgeld

Bij aanmelding betalen nieuwe leden eenmalig € 10,- inschrijfgeld.

Contributie inning

Leden gaan ermee akkoord dat zowel de contributie als het inschrijfgeld per incasso door de penningmeester wordt geind.

Training

De kosten voor trainingen en competitie zijn niet inbegrepen in de contributie. Voor een overzicht van de huidige trainingstarieven verwijzen we je naar het inschrijfformulier voor de trainingen.

Opzeggen

Wanneer je opzegt voor 31 december ben je geen contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd. Wanneer je na 31 december opzegt, maar nog voor 1 april, dan ben je € 40,- contributie verschuldigd. Wanneer je opzegt na 31 maart ben je de volledige contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

ACTIE 2020

Ieder op dit moment bestaand lid van Grootven die dit jaar een nieuw lid aanbrengt krijgt 50% van het lidmaatschapsgeld, van het nieuwe lid als aanbrengpremie. De spelregel is dat het nieuwe lid dan ook wel minimaal 1 jaar lid is / wordt. Ook het nieuwe lid betaalt slechts 50% van het lidmaatschap voor het eerste jaar. Aanmelden kan per direct. Maar een nieuw lid werven in de loop van 2020 kan ook. Dan wordt naar rato 50% van de contributie van dit jaar retour gegeven en de rest volgt volgend jaar. Verder zijn alle voorwaarden van toepassing zoals op een volwaardig lidmaatschap. Je kunt als bestaand lid, 1 nieuw lid aanbrengen.
Ga op zoek naar nieuwe leden: een vriend, vriendin, familielid of de buren!
Dus kom in actie en bespaar 50% op jouw lidmaatschapsgeld.

Wil je wat vragen of heb je opmerkingen, neem dan aub contact op met een van de leden van het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 641 5297

L.T.C. Grootven / Bankrek.: NL48 RABO 0166 4178 23

De Wijchert 2 Sportpark "De Wijchert"
6603 AG Wijchen