Contributie

Uitsplitsing contributie 2020

Categorie Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
t/m 12 jaar € 52,00 € 52,00  € 52,00 € 47,00  € 42,00  € 37,00 € 32,00 € 27,00  € 22,00  € 17,00  € 12,00 
t/m 17 jaar € 60,00 € 60,00  € 60,00 € 54,00 € 48,00 € 42,00 € 36,00  € 30,00  € 24,00 € 18,00  € 12,00
vanaf 18 jaar (wel bardienst) € 126,00 € 126,00  € 126,00 € 114,00 € 102,00 € 90,00  € 78,00 € 66,00  € 54,00 € 42,00  € 30,00

Contributie is incl. KNLTB lidmaatschap.
Inschrijfgeld € 10,00 ongeacht maand van inschrijving
Er wordt gerekend met de leeftijd die je het lopende jaar bereikt.
De contributie wordt elk jaar, in januari geïnd. En voor nieuwe leden wordt de contributie in beginsel binnen 2 weken geïnd na volledige inschrijving.

Rekeningnummer van L.T.C. Grootven: NL48 RABO 0166 4178 23

Bardienst:

Bij Grootven draaien alle leden van 18 jaar en ouder bardienst. Wij vinden het belangrijk dat de bar goed bezet is; dit zorgt voor gezelligheid waardoor het clubgevoel wordt bevorderd. Met het huidige aantal leden zal ca. 3 keer per jaar je medewerking gevraagd worden. Voordeel is dat er digitaal ingepland kan worden, je kiest zelf een dag uit waarop je beschikbaar bent.   Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering november 2019:

  • Leden van 70 jaar of ouder (peildatum 1 januari) worden kosteloos vrijgesteld van bardienst als zij daartoe een verzoek hebben ingediend bij de ledenadministratie.
  • Voor leden die in het verleden de bardienst hebben afgekocht, blijft de oude afkoopregeling van toepassing.
  • Leden die 50 km of verder van Grootven wonen, zijn kosteloos vrijgesteld van bardienst als zij daartoe een verzoek hebben ingediend bij de ledenadministratie.

Peildatum voor de leeftijdsbepalingen is 1 januari. Bijvoorbeeld, een lid dat dit jaar op 1 januari 69 jaar oud is en op 1 maart 70 jaar wordt, wordt het lid dit jaar nog niet vrijgesteld van bardienst. De vrijstelling gaat volgend jaar in. Dat is namelijk het jaar waarin het lid op 1 januari 70 jaar oud is. Een lid dat op 1 januari 17 jaar oud  is en op 1 november 18 jaar oud wordt, is dit jaar nog niet verplicht om bardienst te draaien. De verplichting om bardienst te draaien gaat volgend jaar in. Dat is het jaar waarin het lid op 1 januari 18 jaar oud is.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 641 5297

L.T.C. Grootven / Bankrek.: NL48 RABO 0166 4178 23

De Wijchert 2 Sportpark "De Wijchert"
6603 AG Wijchen