Contributie

Tijdens de extra ALV op 8 december 2022 hebben de leden besloten dat er een maximale contributieverhoging voor 2023 akkoord is i.v.m. de stijgende energiekosten (zie onderstaande tabel per lidmaatschap). Eind 2023 zal dit geëvalueerd worden en waar kan zullen we bijstellen. Daarnaast zijn er diverse energiebesparende maatregelen en ideeën geopperd door de leden.  

   Contributie 2023 
Senioren  €         165
Jeugd t/m 17  €           77
Jeugd t/m 12  €           67
Daglidmaatschap  €         124

Baan 7

€ 25,00

18+ en geen bardienst     

€ 215,00

Speciale overgangsregeling die alleen van toepassing is indien voor 01-01-2013 de bardienst al werd afgekocht.  

Uitsplitsing contributie 2023
Categorie Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Blessure-regeling
t/m 12 jaar € 67,00 € 67,00 € 67,00 € 60,00  € 53,00  € 46,00 € 39,00 € 32,00  € 25,00  € 18,00  € 11,00  € 4,00 
t/m 17 jaar € 77,00 € 77,00  € 77,00 € 69,00 € 61,00 € 53,00 € 45,00  € 37,00  € 29,00 € 21,00  € 13,00 € 4,50 
vanaf 18 jaar (wel bardienst) € 165,00 € 165,00  € 165,00 € 153,00 € 141,00 € 129,00  € 117,00 € 105,00  € 93,00 € 81,00  € 69,00 € 9,50
KNLTB 75+ (daglidmaatschap)
   € 124,00    € 124,00    € 124,00 € 112,00 € 100,00 € 88,00 € 76,00 € 64,00  € 52,00 € 40,00    € 28,00 -        € 6,50 

                                                     
 Er wordt gerekend met de leeftijd die je het lopende jaar bereikt.                                     

De contributie is incl. KNLTB lidmaatschap.                                                        
Inschrijfgeld € 10,00 ongeacht maand van inschrijving.                                                        
De contributie wordt elk jaar in januari geïnd. En voor nieuwe leden wordt de contributie in beginsel binnen 2 weken geïnd na volledige inschrijving.

Blessureregeling

Voor elke volledige maand dat je geblesseerd bent, krijg je compensatie via korting op de contributie van het volgend seizoen (zie tabel hierboven).                                      

Rekeningnummer van TPV Grootven: NL48 RABO 0166 4178 23