Contributie

Tijdens de ALV in december 2023 zijn de contributies voor 2024 vastgesteld:

   Contributie 2024 
Senioren ouder dan 21 jaar  €         145
Senioren t/m 21 jaar  €         110
Jeugd t/m 17  €           69
Jeugd t/m 12  €           59
Daglidmaatschap ouder dan 70 jaar  €         110
OldStars  €         110
Baan 7  €           25
18+ en geen bardienst    €         195

18+ en geen bardienst is een speciale overgangsregeling die alleen van toepassing is indien voor 01-01-2013 de bardienst al is afgekocht.  

Uitsplitsing contributie 2024

Er wordt gerekend met de leeftijd die je het lopende jaar bereikt.                                     

De contributie is incl. KNLTB lidmaatschap.                                                        
Inschrijfgeld € 10,00 ongeacht maand van inschrijving.                                                        
De contributie wordt elk jaar in januari geïnd. En voor nieuwe leden wordt de contributie in beginsel binnen 2 weken geïnd na volledige inschrijving.

Blessureregeling

Voor elke volledige maand dat je geblesseerd bent, krijg je compensatie via korting op de contributie van het volgend seizoen (zie tabel hierboven).                                      

Rekeningnummer van TPV Grootven: NL48 RABO 0166 4178 23