Contributie

Uitsplitsing contributie 2019

Categorie Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
t/m 12 jaar € 52,00 € 52,00  € 52,00 € 47,00  € 42,00  € 37,00 € 32,00 € 27,00  € 22,00  € 17,00  € 12,00 
t/m 17 jaar € 60,00 € 60,00  € 60,00 € 54,00 € 48,00 € 42,00 € 36,00  € 30,00  € 24,00 € 18,00  € 12,00
vanaf 18 jaar (wel bardienst) € 126,00 € 126,00  € 126,00 € 114,00 € 102,00 € 90,00  € 78,00 € 66,00  € 54,00 € 42,00  € 30,00

Alleen van toepassing indien lid voor 01-01-2013: Vanaf 18 jaar (zonder bardienst) € 177,00

Contributie is incl. KNLTB lidmaatschap.
Inschrijfgeld € 10,00 ongeacht maand van inschrijving
Er wordt gerekend met de leeftijd die je het lopende jaar bereikt.
De contributie wordt elk jaar, in januari geïnd. En voor nieuwe leden wordt de contributie in beginsel binnen 2 weken geïnd na volledige inschrijving.

Rekeningnummer van L.T.C. Grootven: NL48 RABO 0166 4178 23

Bardienst:

  • Alle leden die voor 1-1-2012 70 jaar waren, blijven vrijgesteld van bardienst.

    Een aantal jaren geleden is in de ALV is besloten dat alle leden bardienst moeten draaien. Wel zijn als overgangsmaatregel de bestaande rechten gerespecteerd van de leden op dat moment. Deze overgang houdt in dat voor iedereen die voor 01-01-2013 lid is geworden er nog steeds de mogelijkheid bestaat om bardiensten af te kopen. Voor 2019 is dit een bedrag van Euro 51,-. En voor bestande leden die op 01-01-2012 de leeftijd van 70 jaar hadden bereikt, geldt nog steeds de 70+ vrijstelling van de verplichte bardienst. Deze 70+ dispensatie geldt dus voor iedereen die voor 1 januari 1942 geboren is. Voor alle overige leden geldt derhalve een verplichte bardienst zonder leeftijdslimiet.

Wanneer je aanmelding is verwerkt, duurt het ca. 2 weken voordat het KNLTB pasje binnen is. Hiervan ontvang je bericht. Je pasje ligt in één van de de bakken die op de bar in het clubhuis staan. In de tussentijd kun je met een gastenlabel, dat achter de bar verkrijgbaar is, afhangen op het digitale afhangbord van Grootven.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 641 5297

L.T.C. Grootven / Bankrek.: NL48 RABO 0166 4178 23

De Wijchert 2 Sportpark "De Wijchert"
6603 AG Wijchen