Privacy Statement - bezoek website

Algemeen
Teneinde de TPV Grootven website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TPV Grootven in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. TPV Grootven respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens worden door TPV Grootven verwerkt?
De gegevens die door TPV Grootven worden verwerkt bestaan uit twee categorieƫn: Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals bondsnummer, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet TPV Grootven met jouw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
- Het verwerken van jouw vraag.
- Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
- Jouw deelname aan een spel te effectueren.
- Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
- Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met TPV Grootven te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn.
- Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met jouw instemming).

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. TPV Grootven bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Beveiliging
TPV Grootven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wanneer via de website van TPV Grootven, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van TPV Grootven.

Jouw rechten
Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie of verzoeken, dan kun je altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.

Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Informatie over het privacy beleid van TPV Grootven
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van de TPV Grootven, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].