Lid worden?

Word jij ook lid van onze prachtige tennis- en padelvereniging?

Het lidmaatschap van TPV Grootven loopt van 1 januari tot en met 31 december. Je kunt op elk gewenst moment van het jaar lid worden. Daarvoor vul je het Aanmeldformulier volledig in. Tevens stuur je een pasfoto via email naar [email protected] of anders, kun je ook één pasfoto in een envelop doen en deze opsturen naar: Anne Gerritz.

Jeugd

Het jeugdlidmaatschap loopt met het schooljaar mee. Veel kinderen maken in juni een nieuwe keuze voor hun sport volgend schooljaar.
Vanaf 1 juli gaat het nieuwe lidmaatschap in waarin een all-in lidmaatschap wordt aangeboden.
De kinderen tot en met 12 jaar, die spelen met rode (beginnersniveau) en oranje ballen krijgen 45 minuten les en betalen all-in € 190 per jaar incl. 35 lessen.
De kinderen die met gele en groene ballen spelen krijgen 60 minuten les en betalen € 230 voor een jaar lidmaatschap en 35 lessen (juli 2021 tot en met juni 2022).

Senioren:

Voor senioren kennen we 4 soorten lidmaatschap:

A.      Het volledige lidmaatschap à € 145,00 per jaar. Iedereen ouder dan 18 jaar kan 7 dagen van de week, alle uren van de dag digitaal een baan reserveren voor 1 uur en aanmelden voor training, competitie of toernooien. Via de mail en socials houden we je hiervan op de hoogte voor inschrijving.

B. Tijdelijk Lidmaatschap van 3 maanden voor € 50,00 (3 maanden)

Je wordt aangemeld als KNLTB proeflid. Je kunt onbeperkt tennissen of padellen.    

Het lidmaatschap wordt na 3 maanden automatisch omgezet naar een jaarlidmaatschap. Het restant contributiebedrag zal worden verrekend.

Wanneer je niet wilt verlengen dien je voor het einde van de 3 maanden op te zeggen.


C. Daglidmaatschap voor ouderen à € 109,00 per jaar. Vanaf 75 jaar kunnen senioren kiezen voor een daglidmaatschap. Dit houdt in dat er van  7 – 18 uur getennist kan worden tijdens de 5 werkdagen van de week. Daglidmaatschapsleden mogen meedoen aan verenigingsactiviteiten in weekend en avonduren. Het lidmaatschap kan ingaan op 1 januari nadat je 75 jaar bent geworden. Een verzoek dient gestuurd te worden naar de ledenadministratie VOOR 31 december.

D. Baan 7 lidmaatschap a € 25,00 per jaar. Dit lidmaatschap is bedoeld voor oud-leden die de club een warm hart toedragen en betrokken en geïnformeerd willen blijven.

  • Uitnodiging voor de BBQ, eindejaarsreceptie en ALV (zonder stemrecht)
  • 2 Gastenlabels per kalenderjaar 

Informatie

  • het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december 2022
  • betalen via automatische incasso
  • €10,- inschrijfgeld
  • seniorenlidmaatschap € 145,00
  • daglidmaatschap voor ouderen € 109,00
  • jeugd is altijd welkom (contributie jeugd: € 60,00 voor jeugd t/m 12 jaar, € 69,00 t/m 17 jaar)

Training

De kosten voor trainingen en competitie zijn niet inbegrepen in de contributie. Voor een overzicht van de huidige trainingstarieven verwijzen we je naar het inschrijfformulier voor de trainingen.

Opzeggen

Wanneer je opzegt voor 31 december ben je geen contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd. Wanneer je na 31 december opzegt, maar nog voor 1 april, dan ben je € 40,- contributie verschuldigd. Wanneer je opzegt na 31 maart ben je de volledige contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

Wil je wat vragen of heb je opmerkingen, neem dan contact op met een van de leden van het bestuur.